Skip to content

Kontakt

Siedziba Zarządu

Solaris Technologie Sp. z o.o.
ul. Henryka Sienkiewicza 85/87 lok. 8
90-057 Łódź

biuro@solaristechnologie.pl

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łódź-Śródmieście XX wydział Gospodarczy o numerze KRS:0000855596, NIP: 7252301940, REGON:386806280, kapitał założycielski: 5.000,- pln opłacony w całości, jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane podane przez Panią/Pana w niniejszej prowadzonej korespondencji mailowej, zostaną przetworzone wyłącznie w celu wprost wynikającym z tematu tej korespondencji, który dotyczy oferowanych przez Solaris Technologie Sp. z o.o. usług i produktów. Prowadząc z Solaris Technologie Sp. z o.o. wymianę wiadomości mailowych wyraża Pani/Pan świadomą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w takim celu.

bramy-kontakt

ADRES

Solaris Technologie Sp. z o.o.
Biuro Handlowe Katowice
ul. Żelazna 17c,
40-851 Katowice